หน้าแรก คุณครูโบว์ วิชาที่เปิดสอน รวมรูปภาพ ติดต่อเรียน
วิชาที่เปิดสอน 089-9675255

On The Floor Dance Studio

ชั้น 3 โครงการ Mint Village ถ.ติวานนท์ บ้านใหม่ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

On the floor dance studio

บัลเล่ต์หลักสูตรจากประเทศอังกฤษ

Royal Academy Of Dance (RAD)

แจ๊สหลักสูตรจากประเทศออสเตรเลีย (CSTD)

On the floor dance studio

บัลเล่ต์หลักสูตรจากประเทศอังกฤษ

Royal Academy Of Dance (RAD)

แจ๊สหลักสูตรจากประเทศออสเตรเลีย (CSTD)

มีชุดบัลเลต์ รองเท้าบัลเล่ต์และแจ๊ส จำหน่ายด้วยนะคะ
แสดงบัลเลต์ วันแม่ Mega Bangna 2015

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. นฤชล ศรีสดใส

นักเรียนเต้นของสถาบัน

"On the floor dance studio"

สอบติดคณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขานาฏยศิลป์ตะวันตก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอแสดงความยินดีกับ

น.ส. ณชล อังคณาพร

สอบบัลเล่ต์ RAD Grade 7 ได้ Distinction ด้วยคะแนน 85

นักเรียนเต้นของสถาบัน

"On the floor dance studio"

สอบบัลเล่ต์ RAD 13/06/17

ขอแสดงความยินดีกับน้องพิ้งกี้และน้องพิมพ์หวาย

สอบบัลเลต์ RAD ระดับ Primary ประจำปี 2017 Distinction (เหรียญทอง)

ด้วยคะแนน 88 คะแนน