ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. นฤชล ศรีสดใส นักเรียนเต้นของสถาบัน On the floor dance studio ที่สอบติดคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏยศิลป์ตะวันตก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. ณชล อังคณาพร สอบบัลเล่ต์ RAD Grade 7 ได้ Distinction ด้วยคะแนน 85 นักเรียนเต้นของสถาบัน On the floor dance studio