Ballet Class คุณครูโบว์ โรงเรียนสอนบัลเล่ต์หลักสูตรจากประเทศอังกฤษ
หน้าแรก คุณครูโบว์ วิชาที่เปิดสอน รวมรูปภาพ ติดต่อเรียน
วิชาที่เปิดสอน 089-9675255

On The Floor Dance Studio

ชั้น 3 โครงการ Mint Village ถ.ติวานนท์ บ้านใหม่ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Ballet Class
 R.A.D Exam  15/05/2015 Ballet Class แสดงบัลเล่ต์วันแม่ เมกกะบางนา  แสดงบัลเล่ต์วันคริสต์มาส โรบินสันศรีสมาน ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ